søndag, september 24, 2006

fritanke.no

Humanetisk Forbunds medlemsblad kommer nå som nettavis på www.fritanke.no. Medlemsbladet skal komme 4 istedenfor 6 ganger i året og inneholde lengre artikler, mens nettutgaven skal inneholde dagsaktuelle saker av spesiell interesse for humanistsaken og belyst fra den humanistiske vinkel. Det handler som vanlig mye om religion, altså om hva de andre mener, nye idéer fra de religiøses side, men satt under diskusjon da selvfølgelig: intelligent design/anti-darwinisme, genetisk diposisjon for religiøsitet, religion som nødvendig lim i samfunnet. Pluss andre ting: om stat/kirke, medlemsrot, humanistiske speidere som ikke får være med på leiken, islamdebatt med mere...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar