onsdag, mars 29, 2006

Jeg streiker.

Torsdag 30. mars kl. 1200 går Utdanningsforbundet til demonstrasjonsstreik mot Kommunenes Sentralforbund.
"KS vil fjerne viktige bestemmelser i lærernes arbeidstidsavtale. Det vil blant annet redusere lærerens muligheter til å forberede undervisningen og følge opp elevene. Derfor går vi til det alvorlige skrittet å gjennomføre en streik," sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.
KS tilbud vil innebære
1. at lesepliktsystemet fjernes
2. at undervisningsbegrepet fjernes
3. at arbeidsåret blir lengre
"KS legger seg på kollisjonskurs med samtlige lærere med en arbeidstidsavtale som vil ødelegge fellesskolen. De forsøker å tre ned over hodene våre en avtale som det ikke fins maken til i noe OECD-land," sa Helga Hjetland på Utdanningsforbundets pressekonferanse i dag.
Senere i vår kommer lønnsforhandlingene....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar